Usługa domicyljacji skierowana jest do kolegów, którzy pracują w siedzibach umiejscowionych poza terenem Rzymu oraz ma na celu wzajemną pomoc oraz wymianę doświadczeń zawodowych.


W ramach tej usługi kancelaria prawna Paolelli-Teodorii pozostawia do dyspozycji wszystkie zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu w urzędach Sędziego Pokoju "Giudice di Pace", Są du Apelacyjnego, Są du Najwyższego, Są du dla nieletnich, Prokuratury.


Adwokaci z siedzib poza Rzymem mogą rownież powołać się na naszą kancelarię w przypadku składania dokumentów, notyfikacji oraz niezbędnych zaświadczeń .


Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny na numer +39 06 370 1232, mailowy na adres info@studiopaolelliteodori.it lub fax na numer +39 06 3735 4666.

Facebook