Immagine sezione home

A Paolelli és Teodori Ügyvédi Iroda egy jól képzett és hatékonyan működő szervezet immáron 10 éve.


Az Ügyvédi Iroda, köszönhetően az elmúlt évek során szerzett tapasztalatoknak, tanácsot ad és segítséget nyújt a polgári jog ( különösképp a tulajdonjog védelmére vonatkozólag minden esetben, így nevezetesen a közös tulajdon, a társasház-tulajdon valamint a bérlet kapcsán is), a családi jog (különösképp a házassággal, az apasági vélelmekkel, a szülői felügyeleti joggal valamint a kiskorúak és a hagyaték védelmével kapcsolatos ügyekben) a polgári jogi felelősség, az ügyvédi felelősség, a biztosítási jog és a munkajog különböző területein. Az iroda ügyvédei tökéletesítették jártasságukat továbbá öröklési és a személyek védelmét érintő kérdésekben (így különösen a cselekvőképességet korlátozó/kizáró, illetőleg eltiltás hatálya alatti gondnoksággal, valamint ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletével kapcsolatos kérdésekben) és hasonlóképp elmélyítették tudásukat a szerződésszegésért való felelősség és a kártérítés tárgyában is. Az ügyvédi iroda emellett segítséget nyújt a büntető és a közigazgatási jog területein is.


Marco Paolelli ügyvéd, évek óta tagja az Országos Csendőrség Szövetségének, amelyből következik, hogy kiemelt figyelmet fordít minden olyan esetre, amely a biztonság - Csendőrség, Állami Erdészeti Kar, Rendőrség, Pénzügyőrség, Büntetés-végrehajtás - és a védelem - Légierő, Hadsereg és a Haditengerészet - területén eljáró személyekre vonatkozik. A professzionalizmusának és a tapasztalatainak köszönhetően fokozatosan fejlődött a fent említett területeken a Paolelli - Teodori Ügyvédi Iroda, aki ma már egy folyamatosan növekvő ügyfélkörnek nyújtja szolgáltatásait, valamint széles körű ügyvédi munkaközösség segítségével számolhat az igazságszolgáltatás minden szegmensében.

Facebook